Εθνική Ασφαλιστική. Όλα τα ψαράκια μας είναι ασφαλισμένα και ασφαλή!

Όλα τα ψαράκια μας είναι ασφαλισμένα και ασφαλή!

Ευχαριστούμε θερμά την Εθνική Ασφαλιστική που μας υποστηρίζει και μας προστατεύει σε περίπτωση ατυχήματος. Τόσο οι γονείς όσο και τα παιδιά, αλλά και το έμπειρο προσωπικό μας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων μας, είναι ασφαλισμένοι. Σας ευχαριστούμε !