Οι Δράσεις μας: Ολιστική και Θεραπευτική Παιδαγωγική

Οι Δράσεις Ολιστικής και Θεραπευτικής Παιδαγωγικής

Ισορροπία σε Σώμα – Νου – Πνεύμα

Στις δράσεις και τις υπηρεσίες της Ολιστικής και Θεραπευτικής παιδαγωγικής συμπεριλαμβάνονται θεματικά εργαστήρια, σχολή γονέων, ατομικές συνεδρίες ενηλίκων και παιδιών, συστημικές αναπαραστάσεις, εκδρομές και αυτά μόνο για αρχή…

Follow a manual added link

Follow a manual added link