ΠΟΛΙΤΙΚΗ

απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η προστασία των δεδομένων σας είναι για εμάς σοβαρή υπόθεση

Συνιστούμε στους πελάτες μας να διαβάσουν προσεκτικά την πολιτική απορρήτου μας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου ορίζει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε. Επίσης, σας γνωστοποιεί τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς και τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια.

  1. Πεδίο Εφαρμογής

1.1 Είμαστε η ομάδα κολύμβησης, η ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΙΧΘΕΙΣ AQUA CLUB», με έδρα την Θεσσαλονίκη, Μιαούλη 18,  Τ.Κ. 55132,email: info@ixthys.gr, τηλ: +30 2313 054671, website: http://www.ixthys.gr/, και για τους σκοπούς άσκησης των δραστηριοτήτων μας, προβαίνουμε σε επεξεργασία δεδομένων των πελατών μας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) όπως ισχύει.    

1.2 Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων μας, τη Δικηγορική Εταιρία Τσιλώνης-Βογιατζόγλου με τον διακριτικό τίτλο Newlaw, Τσιμισκή 10, 546 24 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 551 501, τηλεομοιοτυπία: 2310 261 503, e-mail: dataprotect(at)newlaw(dot)gr.

1.3 Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει για τα δεδομένα των πελατών μας  που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας μας (http://www.ixthys.gr/), μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου τρόπου επικοινωνίας μαζί μας.

Η πολιτική απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάζει κατά διαστήματα και, εάν αυτό συμβεί, η ενημερωμένη έκδοση θα είναι πάντοτε διαθέσιμη στον ιστότοπό μας. Επίσης, δεσμευόμαστε να σας γνωστοποιούμε τις οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας.

 

  1. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε

2.1. Συλλέγουμε τα δεδομένα σας όταν συμπληρώνετε φόρμες ή έντυπα στον Ιστότοπό μας ή όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο. Τα δεδομένα που συλλέγουμε περιλαμβάνουν πληροφορίες που μας παρέχετε όταν πραγματοποιείτε την εγγραφή σας σε εμάς, όταν πραγματοποιείτε παραγγελίες για αγαθά κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή υπηρεσίες, όταν παρακολουθείτε μαθήματα, όταν συμμετέχετε εθελοντικά σε έρευνες πελατών ή όταν συμμετέχετε σε διαγωνισμούς.

Το κολυμβητήριό μας συλλέγει και επεξεργάζεται (λαμβάνει, διατηρεί και χρησιμοποιεί) τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων.

  1. Για τα μαθήματα βρεφικής και παιδικής κολύμβησης

Δεδομένα των ανηλίκων χρηστών των υπηρεσιών μας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε:

α) Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης.

β) Δεδομένα υγείας που σχετίζονται με την ασφάλεια των ανηλίκων όταν λαμβάνουν τις υπηρεσίες μας, και κάθε άλλη πληροφορία που προβλέπεται από την εκάστοτε νομοθεσία.

γ) Φωτογραφίες και/ή βίντεο από τα μαθήματα, καθώς και από σεμινάρια, προγράμματα, εκδηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι ο γονέας / κηδεμόνας έχει δώσει τη συγκατάθεσή του στη σχετική φόρμα συγκατάθεσης.

Δεδομένα των γονέων / κηδεμόνων, οι οποίοι συνοδεύουν τους ανήλικους στη χρήση των υπηρεσιών μας, που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε:

α) Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

β) Δεδομένα υγείας και κάθε άλλη πληροφορία που προβλέπεται από την εκάστοτε νομοθεσία.

γ) Στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση των νόμιμων φορολογικών παραστατικών (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., επάγγελμα).  

  1. Για τα μαθήματα ενηλίκων (κολύμβηση εγκύων, μαθήματα ενηλίκων)

Δεδομένα των ενηλίκων χρηστών των υπηρεσιών μας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε:

α) Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

β) Δεδομένα υγείας και κάθε άλλη πληροφορία που προβλέπεται από την εκάστοτε νομοθεσία.

γ) Στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση των νόμιμων φορολογικών παραστατικών (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., επάγγελμα).  

2.2. Συλλέγουμε στοιχεία σχετικά με το φύλο, τα βιομετρικά ή τα ιατρικά δεδομένα των ανηλίκων και ενηλίκων χρηστών μας, με σκοπό να παρέχουμε με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τις υπηρεσίες μας.

Ειδικότερα, σχετικά με τα δεδομένα υγείας των πελατών μας, ενηλίκων ή ανήλικων, η επεξεργασία γίνεται με σκοπό την ασφάλεια σας κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας και μόνο με τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση των ίδιων ή των γονέων / κηδεμόνων τους σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ. 2 και 8 παρ. 1 του ΓΚΠΔ.

Βεβαιώνουμε ότι δεν θα γίνει αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή επεξεργασία προφίλ κατά τη χρήση των δεδομένων σας.

2.3. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας

2.3.1 Για την περιήγηση στην Ιστοσελίδα μας δεν απαιτείται η εγγραφή σας.

2.3.2 Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας παρέχετε κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας, είτε με την εγγραφή σας στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρίας (newsletter), είτε με τη συμπλήρωση της Φόρμας Επικοινωνίας, είτε με την κατάθεση δήλωσης συμμετοχής σε σεμινάριο ή στην Ακαδημία Κολύμβησης είτε μέσω της χρήσης αρχείων μικροδεδομένων (cookies) είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Ομοίως, επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω τρίτων ιστοσελίδων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης για σκοπούς διαφήμισης και προώθησης των υπηρεσιών της.  

2.3.3 Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικά: το ονοματεπώνυμο σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου σας, η διεύθυνση IP σας, καθώς και κάθε άλλο δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα προκύπτει από τη συμπλήρωση των παραπάνω φορμών.

2.3.4 Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο, παρέχοντάς μας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, το όνομα, το επώνυμο και το τηλέφωνο. Με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό μας δελτίο, αποδέχεστε την επικοινωνία μας μαζί σας για προωθητικούς και διαφημιστικούς σκοπούς. Δεσμευόμαστε να μην προωθήσουμε τη διεύθυνση αυτή σε τρίτους.

2.3.5 Έχετε τη δυνατότητα να διαγραφείτε από το ενημερωτικό μας δελτίο Εταιρίας ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντάς μας. Μετά την ενημέρωση αυτή, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου διαγράφεται από κάθε αρχείο μας μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες.

 

  1. Σκοπός και νόμιμη αιτία της επεξεργασίας

3.1 Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που συλλέγουμε από σας για τις χρήσεις που ορίζονται κατωτέρω:

α) Για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη μεταξύ μας σύμβαση και να σας παρέχουμε τις πληροφορίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητάτε από εμάς.

β) Για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

γ) Για να σας ενημερώσουμε για σημαντικές αλλαγές ή εξελίξεις στην Ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες μας.

δ) Για την παροχή και την εξατομίκευση των υπηρεσιών μας γενικότερα.

ε) Για να μετρήσουμε ή να κατανοήσουμε την επιτυχία των προϊόντων και υπηρεσιών μας και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε.

στ) Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας ενημερώσουμε σχετικά με άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουμε και νιώθουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

ζ) Για να βεβαιωθούμε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τον υπολογιστή σας, καθιστώντας την Ιστοσελίδα ευκολότερη για εσάς και παρέχοντάς σας πρόσβαση σε όλα τα μέρη της Ιστοσελίδας.

η) Για την έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών.

θ) Με σκοπό την ασφάλιση αστικής ευθύνης για την περίπτωση ατυχήματος των ανηλίκων και ενηλίκων χρηστών κατά τη διάρκεια κολυμβητικής δραστηριότητας και κατά τον χρόνο της παραμονής τους στις υποδομές μας. Για την κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης βάσει των όρων της ασφαλιστικής εταιρίας διαβιβάζουμε τον αριθμό των ασφαλιζομένων χρηστών ανά τμήμα. Τα δεδομένα των ανηλίκων και ενηλίκων χρηστών των υπηρεσιών μας διαβιβάζονται μόνον στην περίπτωση που επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος.

3.2  Νομική βάση για τις παραπάνω επεξεργασίες των δεδομένων των πελατών μας είναι:

α) Η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης.

β)  Η συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, όπως για παράδειγμα τη φορολογική νομοθεσία, που επιβάλλει τη συλλογή των στοιχείων σας και του ΑΦΜ για την έκδοση νόμιμου παραστατικού και την τήρησή τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και τη διαβίβασή τους στην ΑΑΔΕ.

γ) Η ρητή σας συγκατάθεση για συγκεκριμένους σκοπούς.  

δ) Το έννομο συμφέρον της επιχείρησής μας.

3.3 Δεσμευόμαστε ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για άλλους σκοπούς, πέραν αυτών που αναφέρονται στο παρόν, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και, όπου απαιτείται, συγκατάθεσή σας.

 

  1. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας

Η επεξεργασία των δεδομένων σας περιορίζεται εντός των ΙΧΘΥΩΝ. Ειδικότερα, τα προσωπικά σας δεδομένα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό μας, που δεσμεύεται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

 

  1. Σε ποιους κοινοποιούνται τα δεδομένα σας

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τα δεδομένα σας μπορεί να κοινοποιηθούν σε τρίτα μέρη. Αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι:

α) Δημόσιες αρχές (Εφορία, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Υγειονομικές Αρχές κ.α.).

(β) Δικαστικές και εισαγγελικές αρχές σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων ή αξιόποινων πράξεων.

γ) Άλλα κολυμβητήρια (δημόσια ή ιδιωτικά) σε περίπτωση μετεγγραφής σας (π.χ. δελτίο αθλητή).

δ) Φορείς με τους οποίους συνεργάζεται κατά περίπτωση το κολυμβητήριο στο πλαίσιο εκπαιδευτικών, αθλητικών, πολιτιστικών και άλλων δραστηριοτήτων (συμμετοχή σε αγώνες τρίτων διοργανωτών).

ε) Εξωτερικοί συνεργάτες του κολυμβητηρίου κατά περίσταση, όπως φωτογράφοι, τυπογράφοι και επιμελητές έκδοσης αναμνηστικών εντύπων, ιατρικό προσωπικό, νομικοί, λογιστές, συνεργαζόμενες σχολές κολύμβησης και εκπαιδευτές στο πλαίσιο σεμιναρίων κλπ., που δεσμεύονται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, και μόνο κατά το μέτρο που απαιτείται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων καθηκόντων/εντολών που έχει ο καθένας στο πλαίσιο των προαναφερόμενων σκοπών επεξεργασίας.

στ) Εξωτερικοί συνεργάτες που αναλαμβάνουν για λογαριασμό μας εργασίες όπως ανάλυση δεδομένων, παροχή τεχνικής υποστήριξης, παροχή βοήθειας μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής έρευνας αγοράς). Οι προαναφερόμενοι εξωτερικοί συνεργάτες δεσμεύονται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και αποκτούν πρόσβαση σε εκείνα τα δεδομένα των πελατών, τα οποία απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιήσουν για άλλους σκοπούς.

ζ) Αναλυτές και πάροχοι μηχανών αναζήτησης που μας βοηθούν στη βελτίωση και βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας.

η) Η ασφαλιστική εταιρία του συμβολαίου της αστικής ευθύνης του κολυμβητηρίου.

 

  1. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης

6.1 Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη και την ασφαλή αποθήκευση των δεδομένων σας σύμφωνα με τους ορισμούς του ΓΚΠΔ, ενώ δεσμευόμαστε να σας ενημερώσουμε αμελλητί για οποιαδήποτε παραβίασή τους.

6.2 Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα  που παραμένετε ενεργό μέλος στους ΙΧΘΕΙΣ, δηλαδή για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εγγράφεστε, συμμετέχετε στα προγράμματα των ΙΧΘΥΩΝ, ανανεώνετε τη συνδρομή σας και παραμένετε οικονομικά ενεργά μέλη. Μετά το πέρας της συνεργασίας σας με τους ΙΧΘΕΙΣ και την οριστική αποχώρησή σας από το κολυμβητήριο τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για χρονικό διάστημα δύο ετών. Κατόπιν, τα δεδομένα σας διαγράφονται αυτόματα εκτός αν:

α) Δηλώσετε ρητά και εγγράφως ότι επιθυμείτε την επανεγγραφή σας / του παιδιού σας στο κολυμβητήριο.

β) Επιβάλλεται η διατήρηση όλων ή ορισμένων από αυτά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την εκάστοτε νομοθεσία (π.χ. φορολογικά δεδομένα) και, σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων, επί όσο χρόνο απαιτείται για την αμετάκλητη επίλυσή τους.

γ) Δηλώσετε ρητά και εγγράφως ότι επιθυμείτε τη διατήρηση των στοιχείων επικοινωνίας σας και μόνο, με σκοπό την ενημέρωση και επικοινωνία μαζί σας για τις δράσεις του κολυμβητηρίου (π.χ. εκδηλώσεις). Σε αυτή την περίπτωση, έχετε δικαίωμα να ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης, που αναφέρεται κατωτέρω στο αμέσως επόμενο πεδίο ανά πάσα στιγμή θέλετε.

δ) Οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες/βίντεο) δικό σας ή του παιδιού σας θα διατηρείται για ιστορικούς λόγους, δηλαδή για την ιστορική διατήρηση των δράσεων, προγραμμάτων, εκδηλώσεων κτλ. του κολυμβητηρίου, εκτός αν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, οπότε θα διαγραφούν ή θα τροποποιηθούν άμεσα έτσι ώστε το πρόσωπό και/ή φωνή του παιδιού σας να μην φαίνεται/ακούγεται. Το ίδιο ισχύει για φωτογραφίες/βίντεο στην Ιστοσελίδα του κολυμβητηρίου και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

6.3. Τα δεδομένα υγείας σας διατηρούνται για χρονικό διάστημα ενός έτους και μετά διαγράφονται αυτόματα.  

  1. Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

7.1 Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από τους ΙΧΘΥΣ απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 

α) Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, να πληροφορηθείτε κατά πόσο υφίστανται επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς και το παιδί σας, να λάβετε αντίγραφα αυτών των δεδομένων, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία.  

 

β) Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

γ) Δικαίωμα στη φορητότητα

Έχετε δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (π.χ. σε άλλο κολυμβητήριο). Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

δ) Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας δεδομένων φυσικών προσώπων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση (όπως π.χ. ισχύει με τα φορολογικά στοιχεία).

ε) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

στ) Δικαίωμα εναντίωσης

Μπορείτε να προβάλλετε το δικαίωμα εναντίωσης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(i) Στην αποστολή ενημερώσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, e-mail. Στην περίπτωση αυτή θα διακόψουμε την αποστολή ενημερώσεων το συντομότερο δυνατόν μετά την άσκηση του δικαιώματός σας.

(ii) Στη διαβίβαση δεδομένων στις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρίες που μας παρέχουν ασφάλιση αστικής ευθύνης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης, θα σταθμίσουμε αν οι λόγοι που επικαλείστε και αφορούν στη δική σας, ιδιαίτερη, κατάσταση υπερτερούν των συμφερόντων του κολυμβητηρίου μας για τη διαβίβαση, που κυρίως βασίζονται στην υποχρέωσή μας να ανταποκριθούμε στο καθήκον επιμέλειας που υπέχουμε για τη διάρκεια εσείς ή τα ανήλικα τέκνα σας βρίσκεστε στους χώρους μας, καθώς και αν υφίστανται εναλλακτικές για την καλύτερη προστασία των δεδομένων που αφορούν εσάς και τα παιδιά σας.

Η άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης γίνεται με τη ρητή επίκληση λόγων που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Μετά την άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης από μέρους σας, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν εκτός αν συντρέχει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) η επεξεργασία λαμβάνει χώρα για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων,

(ii) η επεξεργασία λαμβάνει χώρα για επιτακτικούς και νόμιμους λόγους οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας,

(iii) η επεξεργασία λαμβάνει χώρα για σκοπούς ιστορικής ή στατιστικής έρευνας και είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν για τους λόγους που οδήγησαν σε απόρριψη του αιτήματός σας.

ζ) Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προτού την ανακαλέσετε.

η) Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Τηλεομοιοτυπία: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact(at)dpa(dot)gr

 

  1. Στοιχεία επικοινωνίας των ΙΧΘΥΩΝ

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας καθώς και για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, παρακαλούμε να επικοινωνείτε στα τηλ. 2313054671, 6955066413, 6989665757, 6980390316 ή στο email: info@ixthys.gr ή απευθείας με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων των ΙΧΘΥΩΝ, Δικηγορική Εταιρία Τσιλώνης-Βογιατζόγλου με τον διακριτικό τίτλο Newlaw, Τσιμισκή 10, 546 24 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 551 501, τηλεομοιοτυπία: 2310 261 503, e-mail: dataprotect(at)newlaw(dot)gr.