ΟΙ ΑΞΙΕΣ

της ομάδας κολύμβησης Ιχθύς

ΑΓΑΠΗ

Δίνοντας χρόνο σε οτιδήποτε, φτάνεις στην εμπιστοσύνη, μέσα από την τριβή. Όταν εμπιστεύεσαι, αφήνεσαι και έρχεται η αγάπη. Όταν αγαπάς, η γνώση είναι αυτόματη.

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Με την ακεραιότητα ως οδηγό είσαι άνθρωπος με αρχές, αξίες και δικαιοσύνη κι έτσι μπορείς να θέσεις και να πετύχεις τους στόχους σου. Ακεραιότητα είναι να ταιριάζουν τα λόγια με τις πράξεις, η ισορροπία μεταξύ νου – καρδιάς και πνεύματος.

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ

Η ικανότητα να μπαίνω στα παπούτσια σου, να σε συναισθανθώ, να περάσω στο επόμενο επίπεδο και να σε συμπονέσω. Με τη συμπόνια φτάνουμε στη δοτικότητα και τελικά στην αληθινή αυτογνωσία και εν τέλει στην αλληλοβοήθεια.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Ο ίδιος ο Ιχθύς είναι η συνεργασία. Είμαστε ο ένας κομμάτι του άλλου και μόνο μαζί και ενωμένοι μπορούμε να φέρουμε τη γνώση και την εξέλιξη για όλους μας. Η αληθινή πίστη στον εαυτό μας οδηγεί στην αυτοεκτίμηση και στην αυτογνωσία. Με αυτά τα δώρα, ενωμένοι με όλους μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα.

Shopping Basket